An invitation

•May 13, 2014 • Leave a Comment

Things are happening
On a wavelength we have
Forgotten how to live on
Reconnection is happening
To the psychic wave

Let’s not miss the wave now!
They are calling and inviting us
To see and feel
Beyond what our eyes can see
Or our senses can feel

Yet we can see and we can feel
Hear, taste, smell
On that psychic level
If we become very silent
Silent enough to be touched 

That’s all that is needed
along with openness and love
Which is not a small thing of course
Or maybe indeed so small and precious
That it is indeed truly grand

When will we be able to be so small and true again
So that we may be grand and great again
Filled with a light so pure
That can only live through us if we become pure again
Pure as the purest love

Our sincerest intention is already enough
To reach a point of no return
Allowing the light to live through us
In the softest and at the same time strongest way
So when will you decide … ?

There were times when we still could feel it
Some of us, not all of us
And for some time now
We stepped back from it
Forgetting even its existence

But now we have taken enough space back
To make a big jump forwards
A jump inside ourselves
Deep enough to go beyond what we think is known to us
There lies a whole new dimension to discover

There is here
Within ourselves
It is deep and not deep at the same time
All we need to do is dive
Dive into that silence …

And see what reveals itself


(kp) 13-05-2014

… into who we are

•May 13, 2014 • Leave a Comment

I should want to scream it out
This pain that tears my heart apart
I should run from it, some say
But I don’t want to!

I want to feel the tear
I want to taste the tears
I want to feel that silent scream inside
Deafening me

The hammer and the chisel
Breaking my heart with every (heart)beat
The knife of sadness cutting into me
I want to feel it all

I don’t run from it
I don’t shield from it
I want to feel the pain
As deep and raw as the love is

Do you see why I want this?
It is crystal clear, isn’t it!
For my pain is my Beloved’s voice
And mine … unified

This one voice through which we now speak to each other
Is the language of the heart
It doesn’t use words nor bodies
It speaks only through love

It is the voice of the soul
It is the voice we could’t use before
For it was too subtle
To be heard

We could feel it, sense it
We could know its meaning and even its purpose
But we could not live it
Now we have to

There is no way of denying anymore
Being afraid can no longer be an excuse
This silent voice of truth is deafening
And the most soft and sweet voice at the same time

There is no saying “no” anymore
There is only room for “YES” now
There is no way it can be any other way
There is no way it could have been any other way

It is the way of depth
It is the way of impossible
To make it possible
In the deepest way possible

It is beyond my Beloved and me
To make sure
It is my Beloved and me
Into the depth and beyond it all

It doesn’t make sense
It IS sense
Senseless as it seems
It has the deepest reality

It is the growing
Of my Beloved and me
It is the growing
Beyond who we are …

… Into who we are 

There are no words
To express the deep meaning of this
Nor its effect …
Only the depth and intensity of living it !

(kp) 29-04-2014

De ontmoeting

•May 13, 2014 • Leave a Comment

De ontmoeting
Is wat gebeurt
Opdat dat wat moet gebeuren
Zou kunnen gebeuren
Het maken van Karma dus!

Twee mensen ontmoeten elkaar
En die ontmoeting
Heeft, net zoals een steen die in het water gegooid wordt
Rimpelend effect op het geheel van manifestatie (en zelfs voorbij dat)

Het is evolutie zelf !!!

Er is geen manier om in te schatten
Welk effect het heeft, noch wat het ten diepste betekent
Noch in de diepte, noch in de breedte, noch in de hoogte, noch in de tijd en ruimte (binnen- en buitenwaards)
En toch kan ik het voelen

Het gaat voorbij aan wie jij bent
En aan wie ik ben
Maar de ontmoeting moet plaatsvinden
Wil de liefde ervan haar werk kunnen doen

Iets anders dan dat is het niet
Maar vergis je niet
Het is ENORM!!!
Zoveel meer dan wat het voor jou en mij betekent (en dat is al zoveel!!!) en is er tegelijkertijd intiem mee verbonden

De ontmoeting
De liefde ervan, in haar intensiteit, is wat mogelijk maakt
Dat straks, en nu al
Leven en bewustzijn (in alle mogelijke vorm) verder evolueert (naar het goddelijke toe en dat reeds in zich draagt)

Zo eenvoudig is dat !
Zo bijzonder is dat !

Enig besef hoe bijzonder dit is ???

29-04-2014

Wat een liefde !

•April 19, 2014 • Leave a Comment

Eenzaamheid en verdriet
Jullie zijn vreemde vrienden
Jullie doen pijn, verdomd pijn!
En jullie doen goed, al is het nog zo pijnlijk
Het helpt als je een beetje maso bent
Maar ik denk dat het dan alleen maar nog meer pijn doet
Je krijgt zoveel pijn als wat je aankunt.
“Er overkomt je niets wat niet bij je hoort”, zei een leraar ooit …
En hij heeft nog gelijk ook
Want je kan maar zoveel pijn hebben als dat je lief kan hebben …
Liefde 
Je bent een vreemde vriend
Ben je dan hetzelfde als eenzaamheid en verdriet? 
Nee, natuurlijk niet
Maar jullie horen wel samen, in zekere zin
Jullie zijn verbonden, in zekere zin
Niet identiek, maar wel onafscheidbaar
Wat een geluk dat eenzaamheid al mijn vriend was
Wat een geluk dat ik zoveel liefde aankan
Nog net …
Wat een geluk dat ik in eenzaamheid en verdriet
De liefde kan zien
Wat een geluk …
De pijn snijdt even diep als de liefde diep is
Eenzaamheid is die ene vreemde gezel
Die niet toelaat te vergeten hoe diep de liefde is …
Wat een geluk …
Wat een vreemd geluk …
Wat een verdriet …
Wat een liefde …

(kp 30-03-2014)

Stilte

•April 19, 2014 • Leave a Comment

In deze dagen 
Is stilte 
Mijn diepste verblijf
Daar waar alles 
Op z’n plaats valt

In die stilte is er alleen 
Wat er echt toe doet
Liefde en verdriet
Nu even tegelijk
En dankbaarheid

Een dierbare
Die heengaat
En toch weer niet
Want nog nooit 
Zo helder aanwezig geweest

Een vreemd geschenk
Bitter-sweet
Hoe diepe liefde en verdriet
Zich vermengen met dankbaarheid
En nog dieper liefde maken

Het geschenk 
Van de dood
Is het geschenk
Van het leven
Dieper leven

Hoe vreemd is dat
Welke vreemde magie
Die dood omvormt tot leven
Ondanks het gemis
Ondanks het verlies

Is minder dan werkelijk meer?
Zo blijkt toch wel weer
In stilte 
Ben ik dankbaar om zoveel …
Als in een woordeloos gebed

 

(kp 5-03-2014)

Voor Corry … in liefde, in eeuwigheid ♥

•April 19, 2014 • Leave a Comment

Als de slang die je bent in de Maya horoscoop
Wierp je je laatste huid af
En wordt die vervangen door een huid van het meest zuivere licht
Van een helderheid die wij niet meer kunnen zien
Behalve dan misschien in onze dromen
Waar de realiteit het meest reëel is
Daar waar realiteit ontstaat …

Die allerlaatste aardse huid die je afwierp 
Was de zwaarste
Die stap is groot en het vraagt niet alleen
Het afwerpen van de huid
Maar ook van alle aardse verbindingen
Om over te gaan naar je nieuwe bestaan
Dat is wat doodgaan betekent
Alles achterlaten
De moeilijkste les die we te leren hebben.

Je wou je geliefden geen pijn doen …
En je hield zo van dit leven
Ondanks alles …
Maar de oerslang in jou gaat gewoon door
Doet wat die te doen heeft
En je moet mee
Er is geen ontsnappen aan
Want dit is jouw weg

Wie achterblijft
Heeft nog een hele weg te gaan
De oerslang in ons is nog lang niet klaar
Met wat die te doen heeft
Jij hebt ons geraakt
Sommigen van ons zijn door jouw slang liefdevol gebeten 
En sommigen van ons zijn voor altijd begiftigd
Met jouw liefde

Nu jij er niet meer bent
Blijf je in ons schijnen
Blijf je in ons wonen
In ons leven
Wij geven door
Wat we van jou hebben gekregen 

Om je huid af te werpen 
Zonder je je af
In die afzondering, die ogenschijnlijke eenzaamheid
Kom je bij jezelf terug
En komt de rust terug
Na de barensweeën
De weeën die nodig waren om het oude af te werpen
Komt de rust terug
En tegelijk ook je openheid
Je licht schijnt nu van het helderste licht
Zonder enige beperking

In je transitie voel ik je
Al kan ik er niet echt invulling aan geven
Behalve dat ik weet
In het niet weten
Van waar jij doorgaat …

Voor mij ben je niet weg
Al ben je niet meer hier
Zoals wij dat kennen in dit bestaan
Je blijft in mij bestaan
Zoals in Alles …
Zoals jij mij hebt getransformeerd
Leeft jouw hart in dat van mij …
Voor Al-tijd

Nu ben ik even leeg
Of is het misschien te vol
Dat is het eerder
Vol 
Vol met wat jij mij hebt gegeven
Mijn hart te klein voor alle dankbaarheid
Mijn wezen zo teder door de pijn

Maar de liefde veel sterker
Woedt nu in mij
Als een storm
Waarvoor mijn lijf nu te klein is …
Maar straks gaat die storm terug liggen
Om plaats te maken voor ingetogenheid
Die nodig is om ten diepste te kunnen voelen
En ten diepste bij jou te kunnen zijn

De rust komt nu al …
In een zucht van tederheid
Een warme omarming
En de hemel klaart op
Straks gaat de zon weer schijnen 
En dan ben jij het licht daarvan …

Lieve Corry 
In dankbaarheid 
Grenzeloos en onzegbaar
In liefde ten diepste gedeeld
Ongezegd en onaangeraakt
Toch wezenlijk aanwezig en
Ten diepste geraakt.

Katy xxx

De donkere nacht …

•April 19, 2014 • Leave a Comment

De donkere nacht van de ziel
Onthult weinig
Slechts een vaag vermoeden van bijzondere magie
In het duister

Het licht van de donkere nacht
Onthult Alles
Een zekerheid van krachtige en mysterieuze mystiek
Achter de sluier …

Als een belofte !

(kp) bewerkt op 19-03-2014